home » NOUS PROJECTES 2012-2013 / recuperant l'alè

NOUS PROJECTES 2012-2013 / recuperant l'alè

la direcció d´un concert per a 3 TUBES dirigit a infants de 2 anys a l´Auditori (BCN) www.auditori.cat com a part de la programació de l´Auditori Educa, una nova intervenció escènica de TRANSlab. al districte d´Horta-Guinardó en el marc del programa www.enresidencia.org, una nova edició (en e-book) dels texts escrits entre 2007-2011 a www.plumaelectrica.net, una col·laboració amb l´artista Nicolás Spinosa pel MALBA, Buenos Aires, Argentina www.nicolasspinosa.com  i  un taller quatrimestral sobre pràctiques escèniques postdramàtiques a l´Aula de Teatre de l´UAB  http://etc.uab.cat/serveis-interior.php?cat=1&servei=104&subapartat=262

AMB DESIG!TUBS I TUBES 

http://www.auditori.cat/ct/programacio/fitxa.aspx?idconcert=2600&cicle_id=421

L´Auditori Educa és el nom del servei educatiu de L´Auditori.
En el marc d´aquests programa, s´ha programat enguany un concert per a  2 tubes, un bombardí i altres tubs sonors que posa en escena Marta Galán. Les obres que s´interpretaran han estat composades per l´Albert Guinovart a partir de diferents danses d´autors clàssics de la tradició occidental, incorporant-ne també alguna dansa tradicional catalana. 
data d´estrena: 24 d´abril


A MÀ D´OBRA

www.enresidencia.org

una  intervenció de TRANSlab. al Districte d´Horta-Guinardó  en el marc del projecte "Creadors En Residència" que impulsen l´associació AbaoAqu i l´Ajuntament de Barcelona. El procés de recerca  i creació es farà en col•laboració amb alumnes i professors de l’IES Josep Pla.

dates: del 5 d´octubre de 2012 al 20 de juny de 2013.


A MÀ D´OBRA és una intervenció de TRANSlab. al districte d’Horta-Guinardó que documenta i analitza les formes de treball que conflueixen al barri per tal de produir la transmigració poètica de la força de treball assalariada en pràctiques artístiques o en objectes d’art.

A MÀ D´OBRA es materialitza en diferents processos i intervencions que tindran lloc al llarg del període comprés entre setembre de 2012 i juny de 2013 a l’IES Josep Plà:

1) Recerca sobre quina és l’estructura econòmica del districte amb l’objectiu de definir quines seran les persones o els grups amb els quals els treballarà. L’anàlisi sobre les diferents formes de treball assalariades que trobem al districte ens portarà a fer una selecció de les que ens interessen en funció de les següents característiques: a) són tasques realitzades fonamentalment amb les mans b) generen un determinat residu resultat de l’ acció / accions que el treballador executa c) són mecàniques i repetitives d) el resultat del treball no és cap objecte concret ni cap producte que els treballadors puguin consumir, usar, vendre, regalar, etc. en benefici propi.

2) Ideació d’unes urnes de metacrilat que es distribuiran a les persones seleccionades per tal que puguin recollir i emmagatzemar el residu d’una forma pràctica i que faci visible l’acció. Aquesta part del procés estarà degudament explicada en unes butlletes que es repartiran pels establiments, magatzems, oficines o llocs de treball on es faci la recollida de residus.

3) Recollida final, anàlisi i tractament dels diferents residus obtinguts. Per exemple: Cambrer/a i/o cuiner/a sense qualificar: residu del cafè, o les pells de les patates, etc. Personal de neteja: residus emmagatzemats a l’aspirador, restes de les papereres d’una oficina, pols dels mobles... Ama de casa: residus de l’aixugadora, els pels de la pinta, etc. Mare amb baixa de maternitat: fotografiarà les caques del seu nadó amb continuïtat i durant el temps que duri la lactància, o recollirà i emmagatzemarà les tovalloletes usades del nadó. Personal de magatzem: haurem d’investigar quins són els residus que es generen en aquests sector. El residu pot ser el mateiX esforç (fotografiat), o la roba bruta, o els guants desgastats. Personal sanitari: cotons, restes de punts de sutura, pals per mirar la gola, etc...

4) Congelació dels residus. Es procedirà a encarregar un motlle únic d’una alçada màxima de 30/40 centímetres per congelar els residus barrejant-los amb aigua bruta, la utilitzada per les dones de la neteja de l´IES Josep Pla. Les figures quedaran congelades fins el dia que es presenti en públic la instal•lació.

5) Recerca teòrica. Al mateix temps que treballarem en l’elaboració del material visual, farem una recerca sobre teoria econòmica i, especialment, sobre “teoria del treball”. El procés de recerca consistirà en la visita a diferents webs i a diferents projectes que ofereixen una visió crítica d’aquest tema, com són: www.traficantesdesueños.org , http://ypsite.net/biblio.php, jorge luis marzo a través del projecte http://www.soymenos.net/ o a la revista Estudios Visuales i la Universidad Nòmada http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm, http://www.universidadnomada.net/ i d’altres. Per altra banda, i per tal de completar la investigació i generar dissensos, es preveu la realització d’un seguit d’entrevistes amb diferents professionals de les ciències econòmiques i les finances. Aquestes entrevistes seran enregistrades en vídeo tenint cura d’enregistrar també l’àudio. Si aconseguim gestionar-ho, seria òptim que aquests experts en teoria econòmica fossin convocats a una taula rodona organitzada al barri juntament amb l´IES Josep Pla i amb algun altre agent educatiu o social del districte per tal d’obrir al públic la convocatòria i per tal que els assistents, entre ells els treballadors que han accedit a participar en el procés creatiu de la instal•lació A MA D´OBRA , puguin plantejar les seves preguntes i els seus dubtes als experts i confrontar les seves opinions si es dona el cas.

6) Instal•lació final: Les figures congelades amb els residus al seu interior es disposen en un espai diàfan rectangular amb linòleum blanc. Cadascuna d’elles estarà il•luminada per un retall (un focus que concentra la llum sobre l’objecte). La figura s’anirà fonent lentament. La velocitat amb la qual es fongui dependrà de la intensitat de la llum. Un recull dels millors fragments d’audio dels economistes entrevistats es sentirà en veu en off. Aquest registre sonor haurà estat prèviament editat amb Protools per tal de generar la sensació sonora del sistema Dolby Sorround que utilitzen algunes pel•lícules o el home cinema. En un inici, la llum sobre les figures de gel serà molt tènue (amb la regulació dels dímers al 5%). A mesura que avencin les reflexions dels economistes, la llum anirà pujant fins al 60/70%. El punt final de la instal•lació és el moment en que les restes/residus queden damunt de petites basses d’aigua. Un cop el gel s’ha desfet completament, en silenci, es projectarà una selecció de les fotografies o el vídeo de les mans dels treballadors que hi han participat. O potser només una acció reiterada... Veurem com funciona millor.

L’últim procediment que m’agradaria posar en pràctica és la conversió d’aquests materials en pràctica performàtica. Penso que hi ha 3 possibilitats:

1) Performance 1 (INSTAL•LACIÓ + 1 PERFORMER) La seqüència és exactament la mateixa que la de la instal•lació però, mentre dura la projecció de les mans, l’actriu i performer Núria Lloansi (o jo mateixa, o un dels alumnes) recull cadascuna de les restes i les col•loca en bossetes individuals de congelats que classifica i numera. Després les ordena damunt una taula folrada amb paper adhesiu blanc al temps que dibuixa un croquis del barri d´Horta-Guinardó. Finalment, ens dona diferents detalls de les feines que realitzen les persones que han participat en el procés de creació de la peça i fa diferents comparatives aprofitant les estadístiques sobre el districte que ofereix el web.

2) Performance 2 (INSTAL•LACIÓ + 1 PERFORMER + ELS TREBALLADORS PARTICIPANTS). Les figures congelades amb els residus al seu interior es disposen en un espai diàfan rectangular amb linòleum blanc. Cadascuna d’elles estarà il•luminada per un retall (un focus que concentra la llum sobre l’objecte). La figura s’anirà fonent lentament. La velocitat amb la qual es fongui dependrà de la intensitat de la llum. Els treballadors/treballadores que han participat en l’acció llegeixen directament els fragments transcrits dels economistes mentre les figures es fonen. Ells mateixos recullen els residus en bossetes de congelat, els numeren i els col•loquen damunt la taula amb el croquis del districte. Després la Núria Lloansi ens dona diferents detalls de les feines que realitzen les persones que han participat en el procés de creació de la peça i fa diferents comparatives aprofitant les estadístiques sobre el districte que ofereix el web.

3) Performance 3 (INSTAL•LACIÓ + TAULA RODONA AMB ELS ECONOMISTES EXPERTTS EN DIRECTE + ELS TREBALLADORS PARTICIPANTS) Aquesta possibilitat és la més radical, la més subversiva i la que escapa al control de l’artista. Podríem dir que és la més fidel als codis i les metodologies de la performance i també de l´art públic. És per això que, personalment, és la que prefereixo. Es tractaria de convocar als experts en teoria econòmica a una taula rodona al barri per participar en una “reflexió sobre les formes de treball contemporànies”. L’espai destinat a la taula rodona seria el mateix espai físic on estarà muntada la instal•lació de les figures de gel. La taula on seuran els experts estarà en un extrem de la instal•lació i, a l’altre extrem, seuran els treballadors que han participat en el procés. El temps que duri la taula rodona sobre teoria econòmica amb els experts serà el temps que tardin en desfer-se les figures de gel amb els residus al seu interior.UN LLIBRE ELECTRÒNIC A PLUMA ELÉCTRICA
 

Els texts escrits entre 2007-2011 han estat editats en format e-book al web de nova creació  
www.plumaelectrica.net . El volum es diu Texts en crisi 2007-2011 i el podeu descarregar al mateix web. El projecte és una iniciativa de Jordi Espuny. 


L’any 2008 l’investigador del CSIC Óscar Cornago va fer l’edició dels texts per a l’escena escrits per Marta Galán entre 2003 i 2006 i els va editar juntament amb els de Fernando Renjifo i Juan Domínguez sota el títol Éticas del cuerpo a la col•lecció espiral/teatro de l’editorial Fundamentos. Ara us presentem en versió digital els texts que l’autora i directora va escriure entre 2007 i 2011. Els dos primers es van produir amb una metodologia més o menys convencional: amb un equip d’actors professionals i en una sala d’assaig. El darrer text forma part del projecte TRANSlab. i es va produir en paral•lel a un procés d’interacció artística i formativa entre 5 joves músics de rap de la ciutat de Terrassa, el compositor Kostia Matka i l’actriu Núria Lloansi. El text pren com a punt de partida la tragèdia Romeo i Julieta de William Shakespeare, tot i que només es citen un parell de frases de l’original i es llegeix una adaptació lliure de l’escena V de l’acte III.projecte NO DAR UN SOLO PASO
 


Martaa Galán escriu els texts i dissenya la dramaturgia espaial per a la performance "No dar un solo paso que no sea bello" de l´artista visual Nicolas Spinosa www.nicolasspinosa.com al MALBA, Buenos Aires, Argentina. 

IV Festival Internacional de Videopoesía "por la Tierra"
Organiza: VideoBardo
(27 nov - 2 dic ) Malba - Biblioteca Nacional – CCEBA – IMPA - La Fábrica - Fundación Hampatu - Palais de Glace - Pejerrey de Quilmes. Buenos Aires, Argentina
www.videopoesia.com - http://videobardo.blogspot.com

no dar un solo paso que no sea bello
Acción performática: 27.11 – 02.12.2012, MALBA, Buenos Aires, Argentina.

“El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen ”
Guy Debord


No dar un solo paso que no sea bello es un proyecto de investigación procesual que se articula a través de tres ejes conceptuales: acción performática, producción objetual e investigación autoetnográfica. El mismo tiene como objetivo reflexionar en torno a los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de aquello que el mercado denomina arte contemporáneo. La propuesta trata de poner de manifiesto la constante precarización del trabajo artístico-cultural que, concebido desde una lógica de producción-consumo y a través de su sistemática mercantilización, desplaza la categoría de producción cultural entendida como forma de intercambio simbólico colectivo, a mero bien de consumo despojado de toda capacidad de transformación social, cultural y política. Asimismo, partiendo de mi propia experiencia como sujeto histórico insertado en un contexto de producción regido por los parámetros del capitalismo, la propuesta intenta hacer visible la relación paradójica entre productores y establishment cultural que, desde su lógica perversa, legitima o invalida las imágenes que pone en circulación.


contactar

Marta Galán

Tel. +34 620 308 303
info@marta-galan.com

C/ Dr. Gaspa, 11
La Secuita 
TARRAGONA